Svaz chemických obchodníků a distributorů České republiky.SCHOD ČR

Svaz chemických obchodníků a distributorů vznikl v roce 1998 jako Sekce Svazu chemického průmyslu České republiky. Na podzim r.2003 byl ustaven nezávislý Svaz chemických obchodníků a distributorů České republiky– SCHOD ČR a stal se řádným členem Evropské federace chemických obchodníků FECC, mezinárodní rady svazů chemických obchodníků ICCTA a přidruženým členem Svazu chemického průmyslu České republiky SCHP ČR. V současné době má třináct členských společností.