Responsible Care

Program Responsible Care je zaváděn a hodnocen prostřednictvím Výboru RC-HSE Svazu chemického průmyslu České republiky jehož členem je zástupce SCHOD ČR a to na základě dokumentu Partnership Agreement uzavřeného mezi SCHOD ČR, SCHP ČR, FECC a CEFIC. K uskutečňování Responsible Care byl vytvořen SCHP ČR a SCHOD ČR společný program a vydána v r. 2010 novelizovaná příručka pro hodnocení Resposible Care – v české verzi „Odpovědné podnikání v chemii“ – která zahrnuje 101 kontrolních otázek. Byl zvýšen význam ověřovatelů zařazených do Hodnotitelské skupiny výboru HSE SCHP ČR.

PROGRAM RESPONSIBLE CARE

Všechny členské společnosti Svazu chemických obchodníků a distributorů České republiky – SCHOD ČR májí právo užívat logo Responsible Care, to znamená, že 100% členů je zapojeno do programu Responsible Care.  Z nich Azelis Czech Republic, s.r.o., Brenntag CR, s.r.o.a Nordmann Rassmann Czech Republic, s.r.o. získaly toto právo v r. 2003 a v r.2005 jej  znovu obhájily. V roce 2005 získaly právo užívat logo Responsible Care další dvě členské společnosti a to Krátoška-Chemin,s.r.o., Lach-Ner, s.r.o. V roce 2006 byla certifikována Alchimica, která obhájila v roce 2008.V průběhu roku 2007 obhájily logo Responsible Care/Responsible Distribution společnosti Krátoška-Chemin, s.r.o., Lach-Ner, s.r.o. po prvé a Azelis Czech Republic, s.r.o., Brenntag CR, s.r.o. a Nordmann Rassmann Czech Republic,s.r.o po třetí s tím, že společnostem Azelis Czech Republic a Brenntag CR bylo logo propůjčeno na tři roky. Tři členské společnosti (Krátoška Chemin, s.r.o., Lach-Ner, s.r.o., Nordmann Rassmann Czech Republic, s.r.o. ) obhájily v roce 2007 a znovu  v r. 2009 a získaly oprávnění na 3 roky (Krátoška Chemin, Lach-Ner) a Nordmann Rassmann na 4 roky. V roce 2010 obhájily společnosti Azelis Czech Republic, Brenntag a Alchimica a získaly oprávnění na další 4 roky (Azelis Czech Republic a Brenntag) a na 3 roky Alchimica. Nově byla certifikována společnost HSH-Chemie. V roce 2011 obhájila společnost Euro-Šarm. V roce 2012 obhájily právo používat logo Responsible Care společnosti HSH, Krátoška a Lach-Ner. V roce 2013 byly nově certifikovány společnosti Biesterfeld-Silcom a Donauchem, společnosti Alchimica, Euro-Šarm a Nordmann-Rassmann obhájily svá práva. V roce 2015 byly certifikovány společnosti Faravelli a CSC JäkleChemie Czech. Certifikáty byly slavnostně předány na „Večeru s českou chemií“.