HSH CHEMIE

HSH Chemie logo Adresa: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, Czech Republic
Telefon: +420 261 223 555
Fax: +420 244 001 990
E-mail: tomas.ludvik@hsh-chemie.com
Internet: www.hsh-chemie.com
Profil společnosti:
HSH Chemie s.r.o. vznikla v únoru 2000 jako 100% dceřiná společnost mateřské HSH Chemie, GmbH (založena 1976).Hlavní činnost společnosti představuje distribuce speciálních chemikálií, vyhledávání nových zdrojů a příležitostí, marketing a financování obchodů. Kromě distribuce speciálních chemikálií se zabýváme i obchodem s komoditními chemickými surovinami.

  • Obsluhujeme pět hlavních cílových segmentů:
  • Nátěrové hmoty, lepidla a stavební materiály
  • Kosmetika a bytová chemie
  • Potravinářství a farmacie
  • Plasty a gumárenství
  • Průmyslová chemie

Formou pronájmu provozujeme 3 centrální sklady, vhodně logisticky rozmístěné tak, abychom plně pokryly celou obsluhovanou oblast České a Slovenské republiky. Pečlivě dohlížíme na provoz a vybavení skladových prostor, které vyhovují náročným legislativním požadavkům na bezpečnost a ochranu ŽP a umožňují skladování všech druhů dodávaných chemikálií.

Našim partnerům nabízíme dlouholeté zkušenosti, znalosti trhu a odvětví a především silný team profesionálních a specializovaných prodejců. Pracujeme v souladu se systémem kvality ISO DIN EN 9001:2000, certifikovaným od roku 2008. Hlásíme se k programu Responsible Care a disponujeme právem požívat logo. V roce 2012 jsme jako jedni z prvních chemických distributorů v ČR úspěšně prošli náročným hodnocením v systému SQAS – ESAD.

Ve snaze o neustálé zlepšování, chceme inspirovat naše partnery novými řešeními, která jim umožní uspět na jejich trzích, prospět životnímu prostředí, a zlepšit tak kvalitu života nás všech.