LACH-NER

 

Adresa: Tovarni 157, 277 11 Neratovice Czech Republic

Telefon: +420 315618111

Fax: +420 315 684 008

E-mail: info@lach-ner.com

Internet: www.lach-ner.com

Profil společnosti:Společnost Lach-Ner, s.r.o. má šedesátiletou tradici. Je nástupnickou organizací původní firmy SAPONIA. V padesátých letech se stala součástí n.p. Spolana a od roku 1966 byla začleněna do n.p. Lachema Brno. Po transformaci Lachemy v akciovou společnost se závod Neratovice stal jedním z jejich odštěpných závodů. V roce 2002 získal závod Neratovice právní subjektivitu pod současným názvem Lach-Ner s.r.o. Dne 1.1.2004 došlo ke změně vlastnických vztahů společnosti, a novým vlastníkem se stala firma SMG Invest.Výrobní program společnosti Lach-Ner s.r.o. je značně rozsáhlý a je zaměřen na činnost výrobní a obchodní. Výrobní činnost obsahuje následující produktové skupiny

  • adjustaci chemikálií
  • výrobky pro laboratoře (normanaly, reagenční a indikátorové papírky)
  • výrobky pro zdravotnictví
  • lepidla a tmely
  • spotřební chemie

Veškeré výrobky jsou zajišťovány včetně odborného servisu a poradenské služby.Obchodní činnost má dlouholetou tradici při realizaci dodávek na domácích tak i na zahraničních trzích. Jedná se o chemicky prověřované chemikálie v průmyslovém i laboratorním balení v kvalitě technické, čisté, pro analýzu, chemicky čisté, lékopisné a speciální. Sortiment chemikálií představuje více než 3000 položek, jejichž nosná část je uvedena ve firemním česko-anglickém katalogu. Těžiště prodeje balených chemikálií v tuzemsku je zajišťováno prostřednictvím distributorů.Společnost Lach-Ner, s.r.o.

  • je od r. 1997 nositelem certifikátu systému jakosti podle normy ISO 9000, vydaného firmou RWTUV. Systém je od r. 2003 recertifikován podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.
  • má od počátku 90. let zavedenou a Státním ústavem pro kontrolu léčiv schválenou správnou výrobní praxi
  • má kontrolní laboratoř, která je v republice původně prvním nositelem CERTIFIKÁTU o splnění podmínek správné výrobní praxe pro fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a mikrobiologické zkoušení léčiv.
  • zajišťuje všechny procesy včetně přepravy chemických látek v souladu s příslušnou legislativou EU.