KRÁTOŠKA CHEMIN

 


KRÁTOŠKA CHEMIN, spol.s r.o
Bečovská 1007/12
104 00 Praha – Uhříněves
Tel. +420266727700 (ústředna)
Fax. +420266727714
Email. Kratoska@kratoska.cz
Web. www.kratoska.cz
Profil společnosti:

Společnost Krátoška Chemin spol. s r.o. byla založena v roce 1991, a již krátce po svém založení obsadila jednu z vedoucích pozic mezi distributory chemických surovin a specialit na trhu v České republice a na Slovensku. Naši společnost jsme vždy systematicky budovali do současné podoby moderní distribuční společnosti s vlastním technickým a odborným zázemím, která je schopna nabídnout nejen široký sortiment chemických surovin a specialit, ale současně zajistit i odborný servis, skladování, manipulaci a přepravu tak, aby odpovídaly vysokým nárokům trhu. Více než 1000 spokojených zákazníků nám potvrzuje, že se nám tento záměr podařil.
Firma se specializuje na dodávky do těchto průmyslových odvětví:

  • Sklářský průmysl
  • Keramický průmysl
  • Farmacie
  • Kosmetický průmysl
  • Průmysl bytové chemie
  • Metalurgie
  • Stavebnictví
  • A další

Díky rozsáhlým skladovým prostorám a vlastnímu vozovému parku, které jsme vybudovali v našem areálu v Praze – Uhříněvsi, jsme schopni vždy pružně reagovat na potřeby zákazníka a zajistit dodávky našeho zboží za každé situace. Naše zboží je vždy zárukou vysoké kvality.